POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W CHOJNICACH INFORMUJE

o otwarciu PRACOWNI BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI U-14 w Chojnicach

Próbki do badania  mięsa na użytek własny są przyjmowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chojnicach

 

W dniu 2 maja 2023 roku pracownia wyjątkowo nie będzie badać próbek!!!

GODZINY PRZYJMOWANIA PRÓBEK W INSPEKTORACIE:

  1. Próbki do badania w Pracowni U-14 w Chojnicach przyjmowane są we wtorki i czwartki w godzinach od 7:30 do 9:00.
  2. Wynik badania oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu będą przekazywane w dniu oddania próby lub, wyjątkowo w kolejnym dniu roboczym.
  3. W przypadku dostarczenia do badania próbek mięsa od zwierząt (świń, dzików) pozyskanych poza terenem powiatu chojnickiego wynik badania zostanie przekazany właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, która wyda zaświadczenie o przeprowadzeniu badania na włośnie.

 

TERMIN DOSTARCZENIA PRÓBEK DO BADAŃ

Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:

  1. niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;
  2. niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału. (w przypadku odstrzału w dni wolne od pracy Inspektoratu w następny dzień roboczy)

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ!!!

Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, w temperaturze nie przekraczającej 2 – 8 st. C.

PRÓBEK NIE ZAMRAŻAĆ!!!

 

MATERIAŁ DO BADANIA: Próbki mięsa świń i dzików

1.   ŚWINIE

  • Nie mniej niż 50 g mięśni (oba filary przepony) bez ścięgien i powięzi;

2.   DZIKI

  • Nie mniej niż 50 g mięśni (każdy filar przepony,) bez ścięgien i powięzi;
  • W przypadku braku przepony pobiera się inne mięśnie (mięśnie międzyżebrowe, mięśnie żuchwowe, mięśnie przedramienia, mięśnie języka, a wielkość próbki podwaja się (100g)

 

DANE NIEZBĘDNE WARUNKUJĄCE PRZYJĘCIE PRÓBKI DO BADANIA

Wraz z próbką należy złożyć oświadczenie zawierające dane niezbędne do właściwej identyfikacji i rejestracji próbki.

Wzór oświadczenia dla próbki od dzika można pobrać tutaj >>>

Wzór oświadczenia dla próbki od świni można pobrać tutaj >>>

  

W PRZYPADKU BRAKU JAKICHKOLWIEK DANYCH WYMAGANYCH PROTOKOŁEM I/LUB NIE PRAWIDŁOWO POBRANIEJ PRÓBKI  (W TYM BRAKU WYMAGANEJ JAKOŚCI I WAGI)  PRÓBKA/PRÓBKI NIE ZOSTANIE/ ZOSTANĄ PRZYJĘTE !!!

PRACOWNIA BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI U-02 w KONRAZYNKACH NADAL WYKONUJE BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI NA UŻYTEK WŁASNY NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH.

 

Badanie na obecność włośni mięsa przeznaczonego na użytek własny jest bezpłatne!