Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, 2236.)  poniższe sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej prowadzone w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chojnicach podlegają opłacie skarbowej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Właściwym organem podatkowym w sprawie opłaty skarbowej dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach jest Burmistrz Chojnic.

Stosowne opłaty skarbowe dotyczące spraw załatwianych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chojnicach

należy uiszczać w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Dane konta bankowego Urzędu Miejskiego w Chojnicach

znajdziesz tutaj: www.miastochojnice.pl/konto-bankowe/