Punkty dostarczania próbek mięsa celem poddania badaniu urzędowemu:

- Pracownia Badania Mięsa Na Obecność Włośni U-03 w Konarzynkach, Konarzynki 18, 89-607 Konarzyny

Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii:

  1. o imieniu i nazwisku oraz adresie posiadacza mięsa;
  2. o miejscu i terminie uboju albo odstrzału zwierzęcia;
  3. o gatunku zwierzęcia, z którego pochodziła badana próbka, i numerze identyfikacyjnym tego zwierzęcia, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia, a w przypadku próbek pobranych od świń - o numerze siedziby stada;
  4. o wieku zwierzęcia;
  5. o części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

 

Lekarze weterynarii prowadzący badanie poubojowe:

  • - lek. wet. Kinga Berent
  • - lek. wet. Stefan Błaszk
  • - lek. wet. Przemysław Gierszewski

W przypadku pozyskiwania mięsa na użytek własny (świnie, dziki i nutrie), zarówno pochodzącego z uboju, jak i z poddanych odstrzałowi zwierząt łownych, a także w przypadku mięsa będącego przedmiotem sprzedaży bezpośredniej (dziki i nutrie) mięso badane jest nieodpłatnie.