Chojnice, 07.07.2023r.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów kościerskiego i bytowskiego.

W związku z  potwierdzeniem wystąpienia kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u mew śmieszek w niewielkich odległościach od granic powiatu chojnickiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach  apeluje do hodowców drobiu i wszystkich posiadaczy drobiu hodowlanego, ozdobnego czy gołębi o podjęcie wszelkich możliwych działań mogących zabezpieczyć posiadany inwentarz przed zakażeniem wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zaleca się przede wszystkim:

  • nieutrzymywanie drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem (np. chów wolierowy);
  • zaopatrzenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywany jest drób, w maty dezynfekcyjne nasączone środkiem o działaniu wirusobójczym i utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania;
  • zachowanie zasad higieny osób obsługujących drób w sposób ograniczający ryzyko zakażenia (zmiana obuwia i odzieży, dezynfekcja rąk i narzędzi);

Bieżące informacje na temat wprowadzanych zakazów i nakazów są umieszczane na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach, w związku z czym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach prosi hodowców o ich bieżące śledzenie i przestrzeganie. Inspektorzy PIW Chojnice wizytują gospodarstwa utrzymujące drób i weryfikują realizację tych zaleceń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach przypomina również, że ww. wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI) nie jest groźny dla ludzi, ale powoduje bardzo duże straty w stadach drobiu co przekłada się także na duże szkody ekonomiczne.

Jednocześnie przypomina się o  nakazie zgłaszania miejsc utrzymywanie drobiu. O zgłaszanie proszeni są wszyscy hodowcy drobiu, także zgłaszający się w poprzednich latach. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz elektroniczny, osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą mailową – szczegóły na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach

lek. wet. Katarzyna Falgowska

Kliknij tutaj aby przejść do Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego