Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (postępowanie zakończone)

  • Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko: starszy administrator

MIEJSCE PRACY: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

WYMAGANIA:
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
- wykształcenie co najmniej podstawowe,
- dyspozycyjność,
- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
utrzymanie  bieżącej czystości  a w szczególności:
- zamiatanie, mycie podłóg, odkurzanie,
- odkurzanie i mycie mebli, parapetów, żaluzji, rolet i innych przedmiotów będących na      wyposażeniu Inspektoratu,
- mycie lamp, drzwi, lodówek, ekspresu do kawy, zmywarki,
- mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących,
- mycie okien i ram,
- wynoszenie śmieci oraz podlewanie kwiatów,

WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na okres próbny od 01.05.2017 r.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
- podanie o pracę,
- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,
- kserokopie świadectw pracy,
- zaświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych)".

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub przesłać w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

ul. Pietruszkowa 28

89-600 Chojnice

z dopiskiem nabór na stanowisko sprzątaczki.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Inspektoratu dnia 25 kwietnia 2017 r. o godzinie 14.00. Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 397 35 53.

 

 

WYNIK NABORU:


W wyniku zakończonej procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko wybrano Panią Monikę Miloch, zam. w Chojniczkach.