Badanie mięsa

Na terenie powiatu chojnickiego jedynym miejscem wyznaczonym do obowiązkowego badania mięsa na obecność włośni jest:

Pracownia Badania Mięsa na Obecność Włośni w Konarzynkach

Konarzynki 18, 89-607 Konarzyny

tel. 602 303 384 (lek. wet. Stefan Błaszk)

 

Koszt badania*:

- świnia - 11,00 zł

- dzik - 20,00 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. 2013 poz. 388 - tekst jedn.)

 


W celu przeprowadzania dodatkowego badania tusz w przypadku uboju gospodarczego na użytek własny przeprowadzanego w gospodarstwach położonych na terenie powiatu chojnickiego należy się kontaktować bezpośrednio z wyznaczonymi lekarzami weterynarii:

  • lek. wet. Stefan Błaszk (Konarzynki) - tel. 602 303 384
  • lek. wet. Jerzy Semrau (Chojnice) - tel. 602 385 810
  • lek. wet. Paweł Zakryś (Chojnice) - tel. 693 448 984