BIOASEKURACJA ASF - WAŻNE INFORMACJE

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Czytaj więcej...

BIOASEKURACJA - NOWE WYMOGI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach informuje, iż w dniu 13 lutego 2018 roku w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2018 poz. 260) opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, którego vacatio legis wynosi 14 dni.

Odnośnik do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/360/1

Skutkuje ono wprowadzeniem między innymi na terenie powiatu chojnickiego określonych zasad bioasekuracji związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w naszym kraju, w tym:

Czytaj więcej...