Zgłoszenie padłego dzika

Zestawienie danych kontaktowych do zgłaszanie odnalezienia padłych dzików na terenie powiatu chojnickiego:

teren gminy Brusy

p. Zbigniew Lemańczyk (tel. 795 439 343)

teren gminy Czersk

p. Bogdan Danecki (tel. 601 260 430)

teren gminy Konarzyny

Wójt Jacek Warsiński (tel. 606 609 761)

miasto Chojnice

Straż Miejska (tel. alarmowy 986)

gmina Chojnice

Rakarnia Lipienice (tel. 523950585, 888994682)

 

 

drogi wojewódzkie

ZDW Gdańsk Rejon Chojnice (tel. 609690792)

Przedsiębiorstwo Handlowe Unipol w Gdańsku (tel. 606 960 490)

droga krajowa 22

ZABERD S.A., ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław

Paweł Przybyła – 516 008 565

Sylwia Chabowska – 512 979 085

Marcin Michałowski – 604 638 060

Odstrzał dzików w strefie WAMTA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach w związku z występowaniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" zdecydowana większość terenu powiatu chojnickiego włączona została do tzw. Strefy WAMTA.

Czytaj więcej...

BIOASEKURACJA ASF - wzory dokumentów

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

 

Czytaj więcej...