Zakłady i rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej

  • Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach informuje o wydaniu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U. z 2020r., poz. 205). oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej ( Dz. U. z 2020r., poz.613) rzeczone przepisy dostępne pod poniższymi linkami:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/613

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/605