28 grudnia wchodzi w życie obowiązek zgłaszania miejsc utrzymywania drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw w dniu 20 grudnia 2016 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2016 roku i wprowadza między innymi obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, obowiązek stosowania mat dezynfekcyjnych w miejscach utrzymywania drobiu jak i zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach przypomina także o obowiązku zgłaszania w uzasadnionych przypadkach informacji o podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków do organów miejscowych Inspekcji Weterynaryjnej lub miejscowego lekarza weterynarii bądź organów samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Telefon alarmowy do kontaktu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Chojnicach - 662 243 832

Odnośnik do komunikatu Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu >>>>>

Treść rozporządzenia w załączeniu:

HPAI - Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

Charakterystyka choroby i zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków. Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.

Czytaj więcej...