SZKOLENIE - UBÓJ

  • Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach informuje o planowanym w dniu 29 czerwca 2019 r. szkoleniu z zakresu: Szkolenie teoretyczne dla osób związanych z uśmiercaniem i działaniami związanymi z uśmiercaniem zwierząt w myśl art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

 

Miejsce szkolenia :

Zakłady Mięsnych Skiba S.A. Oddział Ubojnia Trzody Chlewnej w Chojnicach, ul. Droga do Igieł 2, 89-600 Chojnice, godz. rozpoczęcia:  9.00.

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla osób zamierzających dokonywać ubojów na użytek własny. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przedmiotowym szkoleniu mogą dokonać zgłoszenia osobiście w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chojnicach ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice lub telefonicznie pod nr 52 397 35 53 do dnia 14 czerwca 2019 r.